Resultat – SprintKM IBM-Klubben, ESIK, SEB

2017-09-12
Långa
(15 / 15)
Tid
Efter
Bomtid
1.
Tommy Holmér
Övriga
20:27
00:00
2.
Guillermo Bossi
SEB
20:39
+0:12
00:38
3.
Emil Håsteen
SEB
21:31
+1:04
01:00
4.
Jan Hessel
21:59
+1:32
00:18
5.
Daniel Hallberg
SEB
23:04
+2:37
01:00
6.
Johan Sköld 2
ESIK
24:17
+3:50
00:00
7.
Eddie Bjärrenholt
SEB
24:43
+4:16
00:16
8.
Lars Jansson
Övriga
25:19
+4:52
01:01
9.
Anders Önerud 2
ESIK
27:05
+6:38
03:35
10.
Håkan Jonsson
ESIK
27:25
+6:58
02:11
11.
Mats Lundblad
Övriga
31:30
+11:03
01:04
12.
Harald Bauer
Övriga
34:06
+13:39
06:57
13.
Bo Nyberg
IBM
34:57
+14:30
02:10
14.
Rebecca Bjärrenholt
SEB
39:04
+18:37
01:37
15.
Ingvar Oskarsson
Övriga
1:02:54
+42:27
01:41
Mellan
(16 / 16)
Tid
Efter
Bomtid
1.
Guillermo Bossi 2
SEB
15:22
00:17
2.
Anders Önerud
ESIK
16:37
+1:15
00:00
3.
Bernth Gustavsson
ESIK
18:41
+3:19
00:00
4.
Johan Sköld
ESIK
19:14
+3:52
00:38
5.
Stefan Gustavsson
ESIK
20:29
+5:07
01:01
6.
Olle Hillgren
ESIK
22:43
+7:21
00:44
7.
Olof Granberg
ESIK
23:27
+8:05
05:35
8.
Lars-Åke Aspelin
ESIK
24:42
+9:20
00:37
9.
Ingvar Svensson
ESIK
26:01
+10:39
03:11
10.
Karin Fahlin
IBM
27:12
+11:50
00:46
11.
Jonny Sääf
ESIK
28:50
+13:28
05:15
12.
Jan-Erik Jonsson
IBM
30:34
+15:12
04:19
13.
Bengt Fahlin
IBM
30:47
+15:25
01:36
14.
Gunnar Blockmar
ESIK
30:51
+15:29
01:02
15.
Kjell Lindblom
IBM
31:16
+15:54
07:53
16.
Kjell Jansson
IBM
42:31
+27:09
14:44
Korta
(5 / 5)
Tid
Efter
Bomtid
1.
Jan-Olof Wåhlberg
IBM
16:26
00:18
2.
Mania Larson
IBM
23:36
+7:10
01:49
3.
Margareta Birath
IBM
24:53
+8:27
00:51
4.
Inger Blockmar
ESIK
30:53
+14:27
01:56
5.
Gerda Woxén
IBM
35:01
+18:35
09:44

Skapad av MeOS: 2017-09-12 21:49:09